Video e re tregtare televizive

Ne përgatitëm një reklamë të re të shijshme për produktet tona më të fundit të ëmbla.

Postimet e filtrit

Leona - Versioni maqedonas

Reklamë në TV
16 korrik 2020

Leona është pjesëmarrësi i këtij viti në PMM. Një sektor, ...

Lexo më shumë

Dizajni i Paketimit të Ri Leona

Modelim
30 nëntor 2019

Leona është pjesëmarrësi i këtij viti në ISM. Një sektor, ...

Lexo më shumë
Copyright 2022 Leona