Контакт

За дополнителни информации слободно контактирајте не

Контакт Информации

Регионален Пат Р-105 бб
Свети Николе, 2220, Македонија
Телефон: ++(389) 32 443793
Факс: ++(389) 32 441515
E-mail: lion_riste@t-home.mk

Оддел за набавки:
Phone: ++(389) 70 261 565
E-mail: info@lion.com.mk

Оддел за испорака:
Phone ++(389) 71 30 90 20
E-mail: info@lion.com.mk